Loding...

  जिलेवार एवं वर्षवार पंजीकृत कर्मचारियों की सूची


NARSINGHPUR जिला में पंजीकृत कर्मचारियों की संख्या - 16
क्र.कर्मचारी का कोड एवं नामपिता का नामजिला/स्थानीय निकायकार्यालयपदनामवर्गलिंगपता
1 HH0310 - Hari Prasad KaranDevram KaranNARSINGHPUR/Nagar Praishad, TENDUKHEDADistrict Sericulture Office NarsinghpurField ManSCMaleward no.11 Bhimrao Ambedkar Ward, Teh-Tendukheda jila Narisnghpur
2 YY0928 - Yashwant Singh PatelChatarpal Singh PatelNARSINGHPUR/Nagar Palika, NARSINGHPUR District Sericulture Office NarsinghpurLDCOBCMaleShankar Ward Narsinghpur
3 JJ0518 - Jagdish Prasad MehraHalke Prasad MehraNARSINGHPUR/Nagar Palika, NARSINGHPUR District Sericulture Office NarsinghpurField OfficerSCMaleRam Ward Kandeli Jila Narsinghpur
4 SS0614 - Sharad DubeyPrem shankar DubeyNARSINGHPUR/Nagar Palika, NARSINGHPUR District Sericulture Office NarsinghpurOperativeGENERALMaleNehru Ward Teh Narisnghpur Jila Narsinghpur
5 SS0310 - Sunil Kumar KhadipureBarik RaoNARSINGHPUR/Nagar Palika, NARSINGHPUR District Sericulture Office NarsinghpurField ManSCMaleKishna Ward Vipatpura Narsinghpur
6 KK0503 - Kishan Lal SaratheLaxmi PrasadNARSINGHPUR/Nagar Palika, NARSINGHPUR District Sericulture Office NarsinghpurPeonOBCMaleSanjay Ward Narsinghpur
7 RR0422 - Rakesh Kumar MeharUday Ram MeharNARSINGHPUR/Nagar Palika, NARSINGHPUR District Sericulture Office NarsinghpurField ManSCMaleShashtri ward Kandeli Narsinghpur
8 MM1129 - Mradula NigamRakesh Kumar NigamNARSINGHPUR/Nagar Palika, NARSINGHPUR District Sericulture Office NarsinghpurField OfficerGENERALFemaleBhopal
9 HH0626 - Hari SHANAKAR VISHWAKARMASHRI MUKHRAM VISHWAKARMANARSINGHPUR/Nagar Palika, GADARWARADistrict Sericulture Office NarsinghpurOperativeOBCMaleAzad ward Gadarwara
10 PP0502 - Pradeep Singh GadewalShivlal Singh GadewalNARSINGHPUR/Nagar Palika, GADARWARADistrict Sericulture Office NarsinghpurField ManSCMaleBijasen Ward Nagar Palika Gadarwara Teh Gadarwara Jila Narsinghpur
11 RR0618 - Rakesh Kumar ChoubeyRamesh Prasad ChoubeyNARSINGHPUR/Nagar Palika, GADARWARADistrict Sericulture Office NarsinghpurOperativeGENERALMaleIndra Colony Azad Ward H.N.456 Gadarwara
12 KK0330 - Kastoor Chand choudharyShri Poonam Chand ChoudharyNARSINGHPUR/Jilla Panchayat, NARSINGHPURDistrict Sericulture Office NarsinghpurField OfficerSCMaleNear Sadar Madhiya Kandeli Narsinghpur
13 TT0511 - Todal Singh VermaRamsingh VermaNARSINGHPUR/Janpad Panchayat, NARSINGHPURDistrict Sericulture Office NarsinghpurJunior Sericulture InspectorOBCMaleGram Ronsara Janpad Panchyat Narsinghpur District Narsinghpur
14 SS0624 - Saadat AliVilaayat AliNARSINGHPUR/Janpad Panchayat, SAIKHEDADistrict Sericulture Office NarsinghpurField ManGENERALMaleWard No-6 Mohanlal Talliya Sironj
15 JJ0702 - Jitendra Singh MewadaDoulat Singh MewadaNARSINGHPUR/Nagar Praishad, Salichouka(BABAI)District Sericulture Office NarsinghpurJunior Sericulture InspectorOBCMaleBabai kala Post Salichowka Tahshil Gadarwara Jila Narsinghpur
16 VV0101 - Vidhya Ram GurjarPitam Singh GurjarNARSINGHPUR/Nagar Praishad, Salichouka(BABAI)District Sericulture Office NarsinghpurField OfficerOBCMaleAt and Post Salichowka Teh-Gadarwara Jila Narsinghpur